Big Data Week in Barcelona 2014

Big Data Week in Barcelona 2014

CITY PARTNERS

media140logoCatDadesLogoCCCB_logo

 

StrataMDW_186 (1) zzzinc SYNERGIC PARTNERSD-EMC-no-tag_blue_RGB-1


La Big Data Week #bdw14 és un esdeveniment internacional que aquest 2014 celebra la seva tercera edició amb conferències, debats, tallers i presentacions sobre l’impacte del fenomen Big Data en els àmbits social, polític, tecnològic i comercial.
Organitzada, a Barcelona, per Catalunya Dades, media140, el CCCB, i amb el support de moltes altres organitzacion, els tres temes que aquest any aborda la Big Data Week són la Internet de les Coses (IoT), les ciutats intel·ligents i els Quantified-Self.
La seu principal de la Big Data Week a Barcelona és el CCCB, el qual acull la sessió inaugural, la conferència central i els tallers i hakathons.
El programa acull actes, xerrades i sessions a altres indrets de la ciutat.

La Big Data Week # bdw14 es un evento internacional que este 2014 celebra su tercera edición con conferencias, debates, talleres y presentaciones sobre el impacto del fenómeno Big Data en los ámbitos social, político, tecnológico y comercial.
Organizada, en Barcelona,  por Cataluña Datos, media140, el CCCB, y con el apoyo de muchas otras organizaciones, los tres temas que este año aborda la Big Data Week son la Internet de las Cosas (IOT), las ciudades inteligentes y los Quantified-Self .
La sede principal de la Big Data Week en Barcelona es el CCCB, el cual acoge la sesión inaugural, la conferencia central y talleres y hakathons.
El programa también acoge actos, charlas y sesiones en otros lugares de la ciudad.

Big Data Week #bdw14 is an international event that celebrates its third edition in 2014 with lectures, discussions, workshops and presentations on the impact of the Big Data phenomenon in the social, political, technological and commercial.
Organized, in Barcelona,  by Catalunya Dades, media140, the CCCB, and with the support of many other organizations, the three themes addreessed this year by the Big Data Week are the Internet of Things (IOT), smart cities and the Quantified Self.
The main headquarters of Big Data Week is the CCCB in Barcelona, which hosts the opening session, the central conference and workshops and hakathons.
Events, conferences and meetings are also programed in other locations of the city.

  monica@media140.com        

EVENTS

Event logo   May 5, 2014 – BarcelonaSessió Inaugural: L’ #opendata oberta per a qui?
Una introducció sobre com s’obren i com s’utilitzen les dades recollides per l’administració pública. // Una introducción a cómo se abren y cómo se utilizan los datos recogidos por la admi . . .nistración pública. // An introduction to how data collected by the government are open and used.
Event logo   May 6, 2014 – BarcelonaTalleres
Sesiones introductorias a diferentes herramientas para el trabajo con datos, tanto para la preparación como para el procesamiento y la presentación. Los talleres tendrán lugar el martes 6 de mayo y . . . miércoles 7, de 16 a 20h en el espacio BETA de la exposición Big Bang Data.
Event logo   May 6, 2014 – BarcelonaBig Data & Smart Cities
La quantitat de dades públiques i privades que genera la ciutat són cada cop més grans, especialment arran de la implantació d’estratègies per convertir les ciutats en Smart Cities. Com podem apr . . .ofitar aquestes dades o quins exemples d’ús trobem a Barcelona són algun dels temes que es tractaran en aquesta ponència.
Event logo   May 6, 2014 – BarcelonaLes dades en la recerca científica
A la Facultat de Física de la UB, jornada matinal, oberta a tothom, per parlar de les dades de recerca des de diferents disciplines.
Event logo   May 7, 2014 – BarcelonaBig Data i estadística oficial: oportunitat o amenaça?
L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) organitza aquest debat sobre la utilitat del Big Data per a la producció d’estadística oficial i l’abordarà des de diferents punts de vista.
Event logo   May 7, 2014 – BarcelonaBig Data & Retail
Big Data has arrived to Retail business, and it is here to stay!
El Big Data arriba amb força al món del comerç al detall, i arriba per quedar-s’hi!
Place / Lloc / Lugar: IESE Business School
Event logo   May 7, 2014 – BarcelonaBig Data and Health: Opportunities and Challenges
Capture, storage, and processing of large sets of complex and mixed data on individual behaviors, preferences, health conditions, and treatments are already beginning to change our understanding of he . . .alth determinants, and healthcare outcomes. However, even greater are the expectations about the future.
Event logo   May 8, 2014 – BarcelonaConferencia oficial de la Big Data Week 2014 a Barcelona
Jornada de xerrades i presentacions al CCCB. Una visió general de l’impacte del fenomen Big Data en els àmbits social, polític, tecnològic i commercial, des de l’àmbit global fins al local.
Event logo   May 8, 2014 – BarcelonaInauguració Big Bang Data
L’exposició Big Bang Data explora l’emergència de la base de dades com a marc de pensament cultural i polític i els efectes de la dadificació del món.
Event logo   May 9, 2014 – BarcelonaHackathon Big Data Week
Puesto que uno de los temas centrales de Big Data Week 2014 es el de las ‘smart cities’, el hackaton girará en torno a este tema. Se pondrán a la disposición de los participantes datasets relac . . .ionados con el tema, centrados en la ciudad de Barcelona.
Event logo   May 12, 2014 – Barcelona2a Edició del Curs d’Introducció a les Dades Obertes
2a Edició del Curs d’Introducció a les Dades Obertes (UOC / Catalunya Dades)