Big Data & Retail

bdretail

Where can I place my business? What’s going on around my business? Is this commercial street doing well or is it depressed? In which streets the consumers spend more money? Consumers, are they visitors or residents? Which are the most crowded streets? At what time? Visitors on these streets, are they shopping? Which are the […]

Continue Reading →

Big Data & Smart Cities

bdcities(1)

La quantitat de dades públiques i privades que genera la ciutat són cada cop més grans, especialment arran de la implantació d’estratègies per convertir les ciutats en Smart Cities. Com podem aprofitar aquestes dades o quins exemples d’ús trobem a Barcelona són algun dels temes que es tractaran en aquesta ponència. Ponents: – Erel Rosenberg, […]

Continue Reading →

Hackathon Big Data Week

bbd

Puesto que uno de los temas centrales de Big Data Week 2014 es el de las ‘smart cities’, el hackaton girará en torno a este tema. Se pondrán a la disposición de los participantes datasets relacionados con el tema, centrados en la ciudad de Barcelona. A partir de estos datasets habrá diferentes propuestas para desarrollar […]

Continue Reading →