7
Mar

Sessió Inaugural: L’ #opendata oberta per a qui?

Al CCCB – Sala Mirador – 17.00 a 20.30 – 5 de maig 2014
Sessió en català i/o castellà

(CAT) Una introducció sobre com s’obren i com s’utilitzen les dades recollides per l’administració pública.
Recollirem les opinions i perspectives d’institucions públiques que ja estan realitzant iniciatives i projectes d’open data, de les empreses reutilitzadores de dades i altres usuaris (investigadors, professors, científics, periodistes, artistes i membres de la societat civil en general).
L’Administració és la primera consumidora de dades obertes i se’n beneficia a escala interna. Amb quin objectiu obre dades l’Administració? Amb quines barreres culturals, polítiques o tecnològiques es troba? De quina manera recull les necessitats dels reutilitzadors?
En presentacions llampec, les administracions ens explicaran quins són els seus catàlegs de dades (formats, fitxers, serveis web, plataformes…) i veurem aplicacions i projectes desenvolupats per a la seva utilització, tant per part de l’Administració com per part de tercers.

(ESP) Una introducción a cómo se abren y cómo se utilizan los datos recogidos por la administración pública.
Recogeremos las opiniones y perspectivas de instituciones públicas que ya están realizando iniciativas y proyectos de open data, de las empresas reutilizador de datos y otros usuarios (investigadores, profesores, científicos, periodistas, artistas y miembros de la sociedad civil en general).
La Administración es la primera consumidora de datos abiertos y se beneficia a escala interna. ¿Con qué objetivo abre datos la Administración? Con qué barreras culturales, políticas o tecnológicas se encuentra? ¿De qué manera recoge las necesidades de los reutilizadores?
En presentaciones relámpago, las administraciones nos explicarán cuáles son sus catálogos de datos (formatos, archivos, servicios web, plataformas …) y veremos aplicaciones y proyectos desarrollados para su utilización, tanto por parte de la Administración como por parte de terceros .

(ENG) Opening session: who is #opendata open for?
An introduction to how data collected by the government are open and used.
We will hear opinions and perspectives from public institutions that are already organizing open data initiatives and projects, from companies that reuse data and from other users (researchers, teachers, scientists, journalists, artists and members of civil society in general).
Government agencies are the main consumers of open data, benefiting internally. We’ll be asking these agencies what their aims are, what cultural, political and technological barriers they find, and how they accommodate the needs of reusers.

Moderador // Chair: Joan Subirats (Catedràtic en Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en governança, gestió pública i en l’anàlisi de polítiques públiques. // Professor in Political Science at the Autonomous University of Barcelona, a specialist in governance, public management and public policy analysis.

Convidats // Guests:

Public Administration
Ajuntament de Barcelona, Alexis Culubret
Ajuntament de Lleida, Antoni Saldaña
Ajuntament de Sabadell, Helena Plana
Ajuntament de Terrassa, Dante Antón
Ajuntament de Sant Boi, Llorenç Fernández
Ajuntament de Gavà, Eduard Gil
Generalitat de Catalunya, Jordi Graells
Sant Feliu de Llobregat, Mario Alguacil
Diputació de Barcelona, Anni Miró
Idescat, Frederic Udina

Business & Civil Society
Eixos, David Nogué
Itinerarium, Narcís Vives
Hcakathon #bdw14, Oscar Marín
OCM, Edu Martin-Borregon
UOC, Julià Minguillón
Bismart, Albert Isern
Localret Lluís Just
Catalunya Dades, Àlex Hinojo

Leave a Reply